BUNCHEE RUN 2019

BUNCHEE RUN 2019 รวมพลคนบัญชี (Run for Charity) เตรียมตัวให้พร้อม!! กับครั้งแรก งานวิ่งที่รวมนักบัญชีสายเฮลตี้ (Healthy) มากที่สุดในประเทศไทย

🗓📆 17 พฤศจิกายน 2562
📍 ณ กระทรวงสาธารณสุข

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to Top