บริษัท ทรัพย์แสนดี การบัญชี
ยินดีต้อนรับ
โทร 081-555-7604
บริษัท ทรัพย์แสนดี การบัญชี
ยินดีให้คำปรึกษา
โทร 081-555-7604
previous arrow
next arrow
Slider

บริการของเรา

บริการภาษีอากร

บริการภาษีอากร

บริการด้านบัญชี

บริการด้านบัญชี

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการสอบบัญชี

บริการสอบบัญชี

กิจกรรมของเรา

  • All
  • ISO9001:2015
  • ธรรมาภิบาล
  • สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ทีมงาน

ทีมบริหาร

สิทธิธชัย ทรัพย์แสนดี

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตย์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนัน
-ปริญญาตรี บัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ดวงนภา ทรัพย์แสนดี

ผู้จัดการฝ่ายผลิตบริการ และฝ่ายบัญชีและการเงิน

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชพฤกษ์
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนัน
- ปริญญาตรี บัญชี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตย์ ม.ราชภัฏจันทร์เกษม

สุกิจ ศิริพิน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและพัฒนาองค์กร

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิตย์ (การเงิน) ม.รามคำแหง
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนัน
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) ม.ราชภัฏพระนคร
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) ม.ราชภัฏพระนคร

ลิ้งค์น่าสนใจ

Scroll to Top