290464_210501_16
290464_210501_13
290464_210501_0
290464_210501_9_1
290464_210501_306
290464_210501_309
290464_210501_12_1

รางวัลและความภาคภูมิใจ

หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ

ISO 9001:2015 Certificate of Registration

หนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาล 2019

ใบอนุญาติเป็นสำนักงานตัวแทน Tax Agent

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2559

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560

รางวัลเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2563

โล่รางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2563

เกี่ยวกับเรา

การรับรองคุณภาพ

         บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญขี จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรักษาความเป็นเลิศด้านคุณภาพของบริการ ให้ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านเช่นเสมอมา โดยรางวัลที่ได้รับมาจากหลายสถาบัน องค์กร ภาครัฐที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ

สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

สภาวิชาชีพบัญชี

ธรรมาภิบาลธุรกิจ

สำนักงานบัญชีตัวแทน

ISO 9001

จรรยาบรรณดีเด่นหอการค้า

สำนักงานบัญชีคุณภาพ

สำนักงานประกันสังคม

Scroll to Top