วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นสำนักงานบัญชี ชั้นนำ ของจังหวัด นนทบุรี

พันธกิจ​

บริการที่สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า

มุ่งมั่นสร้างคุณค่างานบริการ / พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ยึดมั่นในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฏหมาย

คิดค้นสร้างนวัตกรรมกระบวนการและวิธีการทำงาน

บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้

ฝึกอบรมพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง

ขยายฐานลูกค้าในเขตจังหวัดนนทบุรีอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมายของทีม

พัฒนาตัวเราเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ แก้ปัญหาอย่างมืออาชีพ กล่าวคำขอบคุณด้วยความจริงใจ รายงานทุกครั้งเมื่อทำงานเสร็จ

นโยบายคุณภาพ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการด้วยใจ และจัดการระบบบัญชีด้วยเทคโนโลยีทันสมัย บนพื้นฐานการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฏหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจและนโยบายของรัฐบาล

Scroll to Top