Month: November 2019

ศูนย์ฝึกอบรมของทรัพย์แสนดี การบัญชี

ศูนย์ฝึกอบรมของทรัพย์แสนดี การบัญชี

สำนักบัญชีทรัพย์แสนดี การบัญชี จัดให้มีศูนย์ฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนงานบริการจัดทำบัญชี เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ศูนย์ฝึกอบรมมีภาระกิจหลัก 3 เรื่องคือ หน่วยฝึกอบรม ห้องประชุม ที่ปรึกษาธุรกิจและวางแผนภาษี ทำหลักสูตรในการอบรมประจำ 3 เรื่องคือ 1.ระบบเอกสารธุรกิจ 2.ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ 3.บุคคลธรรมดาทำธุรกิจ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการมาตั้งแต่ มกราคม 2562 โดยเริ่มให้บริการกับกับลูกค้าของสำนักงานฯ เป็นการให้บริการฟรีไม่คิดค่าใช้จ่าย สาเหตุที่ไม่คิดค่าบริการเพราะผมมีนโยบายให้ความรู้เป็นวิทยาทาน ศูนย์ฝึกเราก็มีเอง ประสบการณ์สอนหนังสือ 8 ปี รวมกับประสบการณ์ทำสำนักงานบัญชี 10 ปี ผมมั่นใจว่าเพียงพอในการจัดการศูนย์ฝึกอบรม ผมขอประชาสัมพันธ์ว่าเรามีความพร้อมที่จะเปิดให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและใกล้เคียงมาใช้บริการ โดยไม่คิดค่าบริการ สนใจลองติดต่อมานะครับ หรือโทรสอบถามได้ที่ โทร.02-194-9639 /081-555-7604 หรือจะแวะเวียนมาสอบถามพูดคุยกับผมก่อนก็ได้ครับ

BUNCHEE RUN 2019

BUNCHEE RUN 2019

BUNCHEE RUN 2019 รวมพลคนบัญชี (Run for Charity) เตรียมตัวให้พร้อม!! กับครั้งแรก งานวิ่งที่รวมนักบัญชีสายเฮลตี้ (Healthy) มากที่สุดในประเทศไทย 🗓📆 17 พฤศจิกายน 2562📍 ณ กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไร

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไร

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไรหมายถึงจะทำบัญชีไม่ผิดพลาดเลยใช่ไหม ต้องเล่าสั้นๆว่าสิ่งสำคัญของการรับรองคือรับรองระบบงาน หมายความว่าไม่ใช่ว่าทำบัญชีเป็นแล้วจะบริหารสำนักงานหรือให้บริการได้ดีเสมอไป หรือทำแล้วจะประสบความสำเร็จเสมอไป บริการสำนักงานบัญชีผู้ให้บริหารก็มีหลากหลายประเภท ทั้งเป็นบุคคลธรรมดา เป็นนิติบุคคล มีประสบการณ์มากน้อยแตกต่างกันไป งานที่ออกมาจึงมีความแตกต่างกันไปตามประสบการณ์หรือแนวทางของแต่ละสำนักงาน ยกตัวอย่างเช่นผมทำอาหารอร่อยมากจึงไปเปิดร้านอาหาร ร้านก็อาจเจ๊งไม่เป็นท่าก็ได้ เพราะผมก็ไม่ได้เข้าใจการออกแบบร้าน ไม่รู้เรื่องการจัดคนเข้าระบบงาน ไม่รู้เรื่องทำเลที่ตั้ง ไม่รู้เรื่องจุดขายที่แตกต่าง ไม่รู้เรื่องการจัดการรสชาติอาหารให้มาตรฐานคงที่ ไม่รู้เรื่องการคุมค่าใช้จ่าย ขาดระบบการบริหารองค์กร ไม่รู้วิธีการทำการตลาด บริหารประสบการณ์ลูกค้าไม่เป็น นั่นหละก็จะไม่ประสบผลสำเร็จ เช่นกันครับ การทำสำนักงานบัญชีก็ควรมีระบบการจัดคุณภาพ ซึงกรมพัฒนาธุรการค้าได้วางมาตรฐานและให้การรับรองสำนักงานบัญชีที่ปฎิบัติตามได้ ตามแนวทางของระบบคุณภาพสำนักงานบัญชี ประกอบด้วยนโยบายและกระบวนการของแต่ละปัจจัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วย ความรับผิดชอบของผู้บริหารของสำนักงานบัญชี ข้อกำหนดทางด้านจรรยาบรรณของสำนักงานบัญชี กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานบัญชี การจัดการทรัพยากรของสำนักงานบัญชี การปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชี การติดตาม ตรวจสอบ ของสำนักงานบัญชี การจัดการเอกสารของสำนักงานบัญชี ซึ่งองค์ประกอบทั้ง7 ข้อเป็นเรื่องการบริการจัดการสำนักงานซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ใช้บริการสำนักงานบัญชีมีความมั่นใจว่าบริการที่ได้รับมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้การบันทึกบัญชีหรือการจัดทำบัญชีต้องเป็นไปตามกฏหมายกำหนดอยู่แล้ว สำนักงานบัญชีที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องต้องมีระบบการทำงาน ทั้งนี้นอกจากมาตรฐานระบบสำนักงานบัญชีคุณที่กรมพัฒน์รับรองแล้วยัง ปัจจุบันระบบมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก6 ด้าน คือ 1.ด้านนิติธรรม 2.ด้านคุณธรรม 3.ด้านความโปร่งใส 4.ด้านการมีส่วนร่วม 5.ด้านความรับผิดชอบ 6.ด้านความคุ้มค่า ซึ่งเดิมเป็นระบบการประกวดเพื่อให้รางวัลทุกๆปี ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาเปลี่ยนมาเป็นระบบให้การรับรองมาตรฐาน […]

Scroll to Top