กิจกรรมของเรา

บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

เงินกู้ยืมกรรมการ

ประเด็นความเสี่ยงของกิจการจากการเข้าตรวจสอบของสรรพากร เงินกู้ยืมกรรมการ ประเด็นความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในงบการเงินที่เจ้าของกิจการต้องรู้เพราะนำมาจากการเข้าตรวจสอบกิจการของกรมสรรพากร

สำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรอง

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจสำนักงานบัญชีมีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและเป็นที่น่าเชื่อถือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้กำหนดให้มีการออกหนังสือรับรองคุณภาพ ให้แก่สำนักงานบัญชีที่ผ่านการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไร

สำนักงานบัญชีที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแตกต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปอย่างไรหมายถึงจะทำบัญชีไม่ผิดพลาดเลยใช่ไหม ต้องเล่าสั้นๆว่าสิ่งสำคัญของการรับรองคือรับรองระบบงาน หมายความว่าไม่ใช่ว่าทำบัญชีเป็นแล้วจะบริหารสำนักงานหรือให้บริการได้ดีเสมอไป

คู่มือสำหรับลูกค้า การจัดทำแฟ้มเอกสารทางธุรกิจ

แฟ้มใบกำกับภาษีขาย  จัดทำแฟ้มใบกำกับภาษีขายโดยจัดเรียงตามเลขที่ใบกำกับภาษี โดยให้เรียงเลขที่ใบกำกับน้อยอยู่ข้างล่างและให้เลขมากอยู่ข้างบน

Scroll to Top